EKONOMIN FRÅN BÖRJAN TILL NU

 

 PROJEKTETS HISTORIA I KORTHET

2006 Elsa Agélii (EA) reser till Tharöknen i Rajasthan för att studera vattenfrågor med tanke på ett renodlat konstprojekt, "Bilder kring vatten och öken". Idén uppstår om en sidoverksamhet: att brodera "vattenbärerskor" med kvinnor i en by.

2007, okt-dec, EA och Monika Lind (ML) startar arbetet tillsammans med Kulvinder Kaur (KK) från en lokal socialarbetarorg, SKSS. 15 kvinnor deltar, broderierna betalas direkt till dem. De säljs sedan vid utställning i Sverige.

2008-09, okt-jan, EA och Britta Kleberg (BK) fortsätter arbetet med kvinnorna och BK startar en "broderiskola" för 18 flickor, 10-16 år. Flickornas fina berättande broderier betalas direkt till dem. De säljs tillsammans med övriga broderier vid EA:s Vatten och Öken utställningar,samt vid kurser och föreläsningar i Sverige.

2009-10, nov-feb, EA och BK utvecklar och fördjupar arbetet. 25 kvinnor och 18 flickor deltar. EA har tre utställningar och säljer broderier mycket bra. 26000 kronor. Vi planerar att göra en dokumentärfilm och söker pengar från Västra Götalandsregionen. Frida Eriksson Edwards (FEE), dokumentärfilmare kontaktas.

2010-11, nov-feb EA, BK, FEE 38 kvinnor deltar. Filmen påbörjas. Joanna Schroeder (JS) reser med oss på egen bekostnad, hon utvärderar arbetet och deltar som stödjande pedagogisk resurs. Under detta år har jag haft många utställningar och sålt broderier för 70.000 kronor. För filmarbetet börjar vi samarbeta med en kvinna som kan tolka, Puja Khatri (PK). En ung man, Keilash Fard, socialarbetare deltar. Broderiarbetet fortsätter. En studieresa går till The Barefootcollege, Tilonia, med två socialarbetare, fyra svenskor, två kvinnor och två flickor från byn. Förhoppningen är att starta ett samarbete. Fyra flickor får stöd till fortsatt skolgång i privat skola. Elsa ger ut en bok om hela projektet Vatten och Öken

2011-12, nov-mars, EA, BK, FEE, 40 kvinnor, 30 flickor i två grupper deltar. Arbetet fortsätter. Samtalsgrupper med kvinnorna, leder till att klädsömnadskurs genomförs 6 veckor. Stödarbete lämnas till dem som har störst behov, änkorna. Läs och skrivkurs för intresserade kvinnor och några äldre flickor som slutat skolan för tidigt genomförs under tiden till vår nästa period i byn, år 2012. Vi planerar en "business class" för de kvinnor som visat intresse att starta någon form av rörelse. 11 små nya flickor får stöd till skolgång av svenska bidragsgivare. Stödföreningen Mahilas Vänner bildas 16 mars 2011.

Projektets ekonomi

Här redovisas de bidrag som projektet som helhet fått. De används till resor och uppehälle för handledare/projektledare, löner till socialarbetare och tolk, kontorshyra SKSS, material och ersättning för broderier, samt övriga kostnader. En del är bidrag till Elsas konstnärliga del. Det har hänt att dessa pengar även använts till broderiarbetet.

VI HANDLEDARE HAR INTE TAGIT UT NÅGON LÖN FÖR ARBETET I INDIEN. I SVERIGE SKÖTS FÖRSÄLJNING OCH ADMINISTRATION NUMERA MEST AV KARIN, SOM HELLER INTE UPPBÄR NÅGOT ARVODE

 

Kommissionär, kriterieschema ...
Utställningar ...
 
 
Bidrag och försäljning i kronor
2006 IASPIS: Bidrag för internationellt Konstnärsutbyte
28.000
2007 Stiftelsen Längmanska Kulturfonden: bidrag prod. av bilder till utställn
30.000
2007 Svenska Institutet: Resebidrag för två personer EA, ML.
20.000
2008 Konstnärsnämnden: Bidrag till kostnadskrävande projekt/Elsas utställningsarbete
188.000
2008 Svenska Institutet: Resebidrag till två personer EA, BK
40.000
2008 Insamlade vid föredrag och kurser
11.935
2009 Arbetet har helt finansierats av försäljning av broderier samt av enskilda givare
26.000
2009 Insamlat
17.770
2010 Arbetet har helt finansierats av försäljning av broderier
60.000
2010 Enskilda bidrag till flickors skolgång
10.457
2010 Stiftelsen Längmanska Kulturfonden: bidrag till tryckning av Elsas bok
30.000
2011 Arbetet har helt finansierats av försäljning av broderier
70.000
2011 Enskilda givares bidrag till flickors skolgång (10.000 m.m.m.
16.545
2011 Västra Götalandsregionen: Bidrag som i huvudsak går till filmarbetet.
50.000
2012 Sålda broderier 
98.000
2012 Enskilda givares bidrag till flickors skolgång
12.000
 
 
महिला पानी और कढ़ाई

 

Dela på Facebook ...