Följ arbetet i Indien via bloggen! 

Klicka på respektive inläggs rubrik för att komma till bloggen. Där finns mer text och bilder ...

Ditt bidrag hjälper ...

Vi har sänkt priserna på broderierna! Beställ som vanligt vattenbärerskor, fredsduvor, broscher, hjärtan och vi gör reduceringen på fakturan.
Den skickas  tillsammans med din beställning. Du kan även genom butiken teckna ett skolår för flickor! Utbildning försätter berg!
Stöd gärna Mahilas vänner med 100:- per år och sätt in pengar direkt på Mahilas bankgiro: 420-5431 Glöm inte uppge ditt namn, adress, mail, tel i medelandefältet!

Välkommen till Mahilas webbutik!

BRODERIER OM VATTEN OCH LIV

 

महिला और पानी

MAHILA AUR PANI = KVINNOR OCH VATTEN

Över hela världen ser man kvinnor som bär hem vatten i krukor på huvudet. Ofta har de lång väg att gå flera gånger om dagen till närmsta vattenkälla. I vår tid med vattenbrist och klimatförändringar ökar problemen att få tillgång till rent vatten framför allt i den fattiga världen. Att bära hem vatten är en stor del av kvinnors liv varje dag.

Broderierna på den här hemsidan är utförda av flickor och unga kvinnor i byn Bhilon ki Basti i Rajasthan i nordvästra Indien. De är grunden i ett projekt om vatten och broderi som syftar till att ge möjlighet till skolgång och arbete för flickor och kvinnor. Arbetet har också en djupare social innebörd, då deltagarna får ett större medvetande om sin situation och sina roller i ett patriakalt samhälle. Ett samhälle som bygger på gamla regler och traditioner och begränsar kvinnornas frihet, samtidigt som de tvingas ta stort ansvar för familjernas försörjning.

Elsa Agélii läste Vandana Shivas bok ”Krig om Vattnet” och blev intresserad av vattnets betydelse för livet på Jorden. Under en studievistelse 2006 i Tharöknen i Rajasthan föddes idén till projektet som startades 2007 tillsammans med sjuksköterskan Monika Lind och Kulvinder Kaur från Socialarbetargruppen SKSS.

MAHILA AUR PANI – EMBROIDERY CLUB

Sedan 2008 leds arbetet av konstnärerna Elsa Agélii och Britta Kleberg. De arbetar flera månader varje vinterhalvår i byn som ligger i utkanten av staden Jaisalmer. Britta leder arbetet med flickorna, Elsa arbetar med kvinnorna. De inspirerar och undervisar, för arbetet framåt med nya idéer … Ett broderi betalas direkt när det är färdigt och godkänt. En stor del av tiden går också till administration.

Syfte: att ge möjlighet till skolgång och arbete för flickor och kvinnor samt medvetenhet om sina egna möjligheter i livet. Självförverkligande / Empowerment

Finansieringen av projektet sker genom försäljning av broderier. Vanligen säljs de vid föredrag, kurser och utställningar i Sverige. För att ge fler tillfälle att se och köpa broderierna har också denna butiks-hemsida satts upp.

Flickors skolgång. Sedan 2010 kan enskilda givare hjälpa flickor till en god skolutbildning. Dessa vänner garanterar nu kostnaden för tjugotvå flickor (december 2013). 1700 kr (140:-kr/mån) kostar ett års skolgång från 2014, det inkluderar skolavgift, skoluniform, böcker, material och administration på plats. Man kan betala för ett helt eller en del av ett skolår. Alla bidrag gör nytta.

Stödföreningen Mahilas Vänner årsavgift 100 kr Bg: 420-5431

MER INFORMATION Följ vad som händer i projektet på bloggen:  www.mahila-indianembroideries.blogspot.se

eller följ vår Mahila-sida på Facebook! GILLA gärna, och DELA om du tycker så!

 

 :: in English ::

 

Vattenbärerskor ...


Flera sätt att se på bilder:

♠ För pekaren över bildens över- eller underkant så att en pil visas, klicka och bilden byts.

♠ Klicka mitt på bilden och den öppnas i ett större fönster. För pekaren till någon av sidorna för att byta till nästa bild. I nederkanten visas miniatyrer av bilderna.

♠ Bildtext visas i bildens nederkant.


महिला पानी और कढ़ाई
Dela på Facebook ...