Kulvinder Kaur

 

Kulvinder är socialarbetare från en by i Punjab, nära staden Bikaner. Hon presenteras i filmen. Hon är en av de två drivande i Socialarbetarorganisationen SKSS, som hon tillhört tidigare.
Kulvinder är den som organiserar arbetet inåtoch utåt, har kontakten med oss i Sverige. Det mesta vilar just nu på hennes axlar.  För oss är hon ovärderlig.Hon talar engelska och hon har tagit vårt projekt till sitt hjärta. I mellantiderna när vi inte är där administrerar hon flickornas skolgång, inkl att köpa skoluniform, ryggsäckar, skolmaterial och till och med lunchboxar för d lunchmat. Hon förbereder broderier och delar ut arbetet till kvinnor i byn.

 Kulvinder Kaur är arbetsledare. Hon har en högre utbildning i socialt arbete och har varit verksam i Jaisalmerdistriktet sedan 2004 .

En ny NGO är under arbete 2018!〉〉〉 AID India - projektdatabas  
〉〉〉 ngo gateway

 

Detta är bildrubrik 1
image
Detta är bildrubrik 2
image
Detta är bildrubrik 3
image
 
 
महिला पानी और कढ़ाई