BILDER KRING VATTEN OCH ÖKEN :: 2


SJÄLVTILLIT OCH INITIATIV

Hur kan vi gå från att vara ett välkommet avbrott i en strävsam vardag och en viss inkomstförstärkning till att några tror sig om att själva sätta igång en mindre rörelse?
Jag ville jag finna vägar att stärka kvinnornas samhörighetskänsla och deras självtillit. Idén om "Circle-Talks", en gammal metod från kvinnorörelsens 70-tal dök upp. Fyra grupper med tio i var grupp träffades fyra gånger och samtalade kring olika ämnen. Vi fann en kvinna, Puja, som kunde tolka mellan Marwari och Engelska. Kulvinder antecknade.
Det är viktigt att skapa ritualer. Vi tar varandra i händerna, ställer oss i en ring och sätter oss ner. En syring skickas runt, markerar vem som har ordet. Efteråt ställer vi oss i ringen, armarna i vädret, bugar djupt och säger "Kvinnor är starka tillsammans", två gånger, sedan applåderar vi!

Cirkelsamtal 1. Var och en berättar om sin livssituation, jag börjar: ålder, make, antal barn, flickor/pojkar, skolgång, makens arbete, inkomst. Kvinnans intressen, problem och önskningar/drömmar. Detta gav en mycket bra förståelse för var våra insatser skulle göra bäst nytta.
De flesta har det svårt med ekonomin. Men särskilt änkorna har problem med försörjningen när maken är borta.
Nästan alla oroar sig för att mannen super och att han har rätt att slå, 'uppfostra', sin kvinna.
Många vill lära sig sy kläder. Det finns åtta symaskiner i gruppen, alla i behov av skötsel och renovering.
Några kvinnor är intresserade av att starta någon form av egen rörelse. Det kan vara tillsammans med en släkting, annars tror man inte på gemensamt företagande. Tillit utanför släkten saknas.
Drömmar och önskningar handlar om en bra framtid för barnen, ett bättre hus, en riktig säng, en mobiltelefon, att lära sig läsa, skriva.

Cirkelsamtal 2 om problemen med männen och om barnbegränsning.

Cirkelsamtal 3 om barnuppfostran: Vad gör pojkar och vad gör flickor i hemmet. Hur skall era barn få ett bra familjeliv, utan supande män? Hur skall era pojkar fostras till bra fäder?

Cirkelsamtal 4 Kvinnors utbildning, Flickors skolgång. Boys' club.

KONKRETA FÖLJDER AV VÅRA CIRKELSAMTAL

KURS I KLÄDSÖMNAD

Vi beslutar att låta reparera och renovera de 8 symaskiner, som ägs av olika kvinnor i gruppen. Reparatören lovar också att komma och ge instruktioner hur man sköter en symaskin. Under Brittas tid startar en kurs, som pågår i 6 veckor.

LÄSA-SKRIVA-RÄKNA

Kurs för dem som vill starta någon form av rörelse samt för de flickor som fått sluta skolan i förtid och nu ångrar sig.  Kulvinder föreslår senare att den kursen förlängs med ytterligare två veckor. Exempel på resultat: Giga berättar att hon nu har köpt ett måttband, eftersom hon lärt sig siffrorna och då kan mäta när hon skall sy. 

BUSINESS CLASS

ett lite skämtsamt namn på det vi skall göra nästa period, 2012-2013. Jag har pratat med ett par killar i Bazaargatan om tanken att våra kvinnor skulle kunna  göra beställningssömnad på något sätt. En av dem är villig att komma och delge dem grunderna när man driver en rörelse. Läs i bloggen om hur sömnadskunnandet utvecklas. 

BOYS' CLUB

En idé som blev tydlig när jag såg besökaren Joel sitta och prata med intresserade pojkar. Kan vi göra något för pojkarna? Det är ju dom som skall bli familjefäder en dag och de behöver få andra mansförebilder än de supande fäderna. Vi borde finna ett par av de skötsamma papporna som är villiga att samla dessa pojkar till lek-fotboll-samtal om liv och familj. Pojkklubben startade i januari 2013, men vilar nu p.g.a.andra prioriteringar.

LÄS I BLOGGEN HUR DET GICK MED DESSA OLIKA INITIATIV  

 

 :: English translation ::

 

Circle talks ...
Sömnadskurs ...
Läs- och skrivkurs ...


Boys' Club ...महिला पानी और कढ़ाई

 

Dela på Facebook ...