BILDER KRING VATTEN OCH ÖKEN :: 1

START PÅ ETT KONSTPROJEKT

År 2006 reste jag till Tharöknen i Rajasthan, NV Indien. Jag hade blivit intresserad av vattenfrågor under sju vintrars arbetsperioder i Marocko, där det då var långvarig torka. "Krig om Vattnet", en bok av den indiska kärnfysikern och miljö- och människorättsaktivisten Dr.Vandana Shiva, gav impulsen till resan.

I Indien mötte jag begreppet "Rainwater harvesting", regnvattenskörd,  som är en urgammal teknik för att samla det häftiga regn som faller under monsunperioden. Man betraktar vattnet som heligt, bygger tempel över vattenkällor, vördar och samlar vattnet i grävda sjöar, brunnar och reservoarer. Så har Tharöknen i nordvästra Indien blivit den mest kultiverade och bebodda öknen i världen. I mina bilder ville jag synliggöra denna vattenkultur och kunskap. Bilder kring Vatten och Öken blev arbetsnamnet på utställningsprojektet. Denna resa gav mängder av upplevelser, starka bilder och idéer, som kunde omvandlas till egna broderier hemma i ateljén.

I ökenstaden Jaisalmer, Rajasthan mötte jag också socialarbetaren Kulvinder Kaur från SKSS en socialarbetarorganisation. Hon hade just startat en kurs i broderi för femton unga kvinnor i byn Bhilon Ki Basti. Efter mötet med kvinnorna fick jag idén att be dem brodera bilder av hur de bär hem vatten. Jag ville ha rader av vattenbärerskor i min tänkta utställning, som komplement till mina egna broderier och som symbol för vattentillståndet i världen och för kvinnors arbete.

Denna lilla idé har utvecklats till ett projekt där fyrtio kvinnor i byn nu broderar bilder om deras egen vardags- och vattenverklighet. Nu är vi två konstnärer från Sverige som arbetar några månader om året. Vi sätter igång arbetet och köper broderierna, som blivit en viktig del i min utställning om Vatten och Öken. Vi visar och säljer även vid andra tillfällen i Sverige och ute i Europa. Behållningen går till fortsatt utveckling av arbetet i byn och till flickors skolgång. Sedan fyra år är det dessa broderier som finansierar hela arbetet.

2007 startar projektet. Min kamrat sjuksköterskan Monika Lind reste med mig och blev ett värdefullt stöd i den skakiga starten med kvinnorna. Hon lekte med barnen, kunde ge vissa hälso- och kostråd och blev väldigt populär när kvinnorna fick kamma och klä henne i indiska kläder.

BRODERISKOLA FÖR FLICKOR

2008 kom kollegan Britta Kleberg in i arbetet. Hon startade en "Broderiskola" för flickor 10-16 år. Nu har den gruppen vuxit till 30 ivriga deltagare. Deras broderande bidrar till familjens ekonomi. De flesta flickorna går i skolan och kan läsa och skriva vilket det vuxna kvinnorna inte kan. När flickorna är 16 år får de vara med i kvinnogruppen och blir därmed viktiga i den fortsatta utvecklingen av projektet.

FÖRSÄLJNINGSFÖRSÖK I INDIEN

Vi har gjort olika försök att sprida kunskap om broderierna på plats i Indien: Utställning i ett säsongsvis uppsatt stort utställningstält vid stora torget i Jaisalmer gav mycket publicitet. Fyra Rajasthan-tidningar skrev och två TV- kanaler sände långa program, som gav god PR, men ingen försäljning. För flickor och kvinnor var det en stor händelse och   viktig bekräftelse att få visa broderierna  mitt i staden och att bli filmade.
I ett palats-hotell har vi fått sätta upp våra broderier tillsammans med information för att sälja till internationella turister, men det har inte givit något resultat. Således tror vi mest på försäljning i vår del av världen.

DOKUMENTÄRFILM

2010 kom idén om en dokumentärfilm. Västra Götalands-regionens kulturavdelning visade intresse för att stödja ett sådant projekt. Vi tog kontakt med den unga filmaren FRIDA ERIKSON EDWARDS. Hon kom ner och filmade arbetet under tre veckor, julhelgen 2010. VG-regionen gav 50000 kronor till att starta filmarbetet. Således kunde vi betala Fridas resa och div. kostnader. Året därpå var Frida nere två gånger för att komplettera filmmaterialet. Under denna tid gjorde BIRGITTA LAGERLUND, journalist och filmare, ett stort arbete med klippning av filmen. Nu har vi en 28 min "försöksfilm". Denna film kan ses under fliken FILM. En 58 min version av filmen ligger färdig och behöver vissa kostsamma justeringar. Utöver de 50000 kronorna till film-starten har ett stort arbete gjorts helt ideellt. Vi längtar efter en insiktsfull sponsor! TIPS!!?

Genom arbetet med filmen och intervjuerna i samband med detta, kom vi kvinnorna närmare och förstod mycket mer av deras problematik. Detta gav impuls till det fortsatta arbetet som beskrivs i steg 2 ...

 

 

 

 

 

 

 

 


Det är långt till vattnet ...
Broderier om regn och vatten ...
Första mötet med kvinnorna ...
Broderiäventyret börjar ...
Monika och barnen ...
Flickorna broderar ...
Utställning i Jaisalmer ...
महिला पानी और कढ़ाई

 

Dela på Facebook ...